Navn_edited.png
IMG_20200624_124300_edited_edited.jpg
FRONTFIGUR_edited_edited.png


Frontfigur er et figurteaterkompani
startet av Bård Bjørknes
i 2016. 
Kompaniet liker
å teste forventninger

for hva figurteater kan
være og hvor
det kan oppstå.

Instagram_edited.png
IMG_20200609_131809_edited_edited.png
Navn_edited.png