Innkalling til allmøte er et pågående figurteaterprosjekt hvor jeg utforsker møtevirksomhet.

Dette er et klipp av Brita på kontoret under forberedelsene til årets Globaliseringskonferanse, høsten 2021

Tidligere arbeid med dette prosjektet: