Foto er tatt under PAB 2017 av Bjarte Bjørkum

Suzanne er et samarbeidsprosjekt med Mathias Loose hvor Suzanne lærer å gjøre ting

hun ikke kan. For eksempel spille eksperimentell musikk.